Dhjetor 08, 2019

reklama kryesore bar
reklama kryesore bar

Sot zgjedhjet vendore në Ish Republikën Jugosllave të Maqedonisë

Sot zgjedhjet vendore në Ish Republikën Jugosllave të Maqedonisë

KMA NEWS / Sot në Maqedoni mbahen zgjedhjet vendore. Gara pritet të jetë e vështirë në shumicën e komunave ndërsa mendohet se pak garues për drejtues komunash mund të fitojnë qysh në raundin e parë. Zgjedhjet e politizuara do të ndiqen nga mbi treqind vëzhgues të huaj. Garuesit e Komunave të banuara me shqiptarë kanë premtuar sidomos përmirësimin e infrastrukturës rrugore, rrjetet e ujësjellësit e kanalizimit dhe të kushteve të ambientin jetësor

About The Author

Related posts